top of page

Projekty

Kampania Szybki PIT - spot

PIT przez Internet

Pomysł, opracowanie scenariuszy spotów i nadzór nad realizacją kampanii "PIT wyślij przez internet". Pomysł oparty był na haśle: "Do Urzędu Skarbowego przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód - PIT wyślij przez internet". Do realizacji spotów wybraliśmy agencję Young&Rubicam. Spot "Współmałżonek" dostał nagrodę KTR w 2011 roku w kategorii FILM REKLAMA - Reklama społeczna i non-profit. 

Zmiana wizerunku Grupy PKP
Szymon Milczanowski w DD TVN

Kampania informacyjna

"Szybki PIT"

Pomysł kampanii społecznej "Szybki PIT" promującej prostą i darmową usługę (aplikację) umożliwiającą wysłanie rocznego rozliczenia przez internet. Kampania oparta była zarówno na narzędziach marketingowych jak i edukacyjnych. Wykorzystano liczne kanały komunikacji, zarówno będące w gestii resortu finansów (plakaty i ulotki w urzędach skarbowych, dyżury ekspertów, infolinia), social media, standardowe działania PR oraz działania oparte o barterową współpracę z partnerami, w tym z Dzień Dobry TVN, RMF i Gazetą Wyborczą. Kampania była wynikiem pracy całego zespołu Biura Ministra MF. Nieoceniony był wkład Magdaleny Kobos (na zdjęciu).

Projekt zmiany wizerunku grupy PKP

Doradztwo strategiczne i wsparcie w kluczowych projektach komunikacyjnych oraz zarządzanie komunikacją kryzysową i pomoc w budowaniu i podnoszeniu kwalifikacji zespołu prasowego spółek grupy PKP.

Kampania Stop zwolnieniom z WF - spot

Stop zwolnieniom z WF

Opracowanie scenariuszy spotów i pomoc w opracowaniu koncepcji kampanii społecznej "Stop zwolnionom z WF", wymyśłonej i zrealizowanej przez zespoł rzecznika prasowego w Ministerstwie Sportu - Katarzyny Kochaniak.

Zielona Wyspa

Zielona wyspa

Pomysł konferencji prasowej "Zielona Wyspa" zrodził się w czasie, kiedy pracowałem jeszcze w Ministerstwie Finansów. Jeden z dyrektorów odpowiedzialnych za prognozy wysłał mi tabele z prognozą dotyczącą wyników PKB krajów UE. Okazało się, że w jednym z zestawień Polska jest jedynym krajem UE, który zanotował wzrost. Od razu poprosiłem Rafała Czerniaka, który zajmował się z naszym departamencie między innymi grafiką, żeby przygotował mapę, w ktorej Polska będzie na zielono, a inne kraje na czerowono i drugą mapę, w której trzy kraje w tym Polska będą na zielono, a pozostałe na czerwono. Tak zrodził się pomysł "zielonej wyspy". Grzegorz Szymańki, który był wtedy szefem Centrum Informacyjnego Rządu, kiedy usłyszał o pomysle konferencji na tle map zaproponował, żeby zorganiować ją na Giełdzie Papierów Wartościowych. W ten sposób powstał produkt, który przez lata budował markę Polski za granicą. W Polsce ze względu na to, że pomysł konferencji był później zbyt często używany (początkowo miał być użyty dwa razy, pokazując dane po pierwszym kwartale i dane po całym roku), a także dlatego, że stał się elementem dyskursu politycznego, stracił swój walor marketingowy. Na świecie wciąż stanowi o marce Polski. 

Pomysł konferencji prasowej "Zielona Wyspa" zrodził się w czasie, kiedy pracowałem jeszcze w Ministerstwie Finansów. Jeden z dyrektorów odpowiedzialnych za prognozy wysłał mi tabele z prognozą dotyczącą wyników PKB krajów UE. Okazało się, że w jednym z zestawień Polska jest jedynym krajem UE, który zanotował wzrost. Od razu poprosiłem Rafała Czerniaka, który zajmował się z naszym departamencie między innymi grafiką, żeby przygotował mapę, w ktorej Polska będzie na zielono, a inne kraje na czerowono i drugą mapę, w której trzy kraje w tym Polska będą na zielono, a pozostałe na czerwono. Tak zrodził się pomysł "zielonej wyspy". Grzegorz Szymańki, który był wtedy szefem Centrum Informacyjnego Rządu, kiedy usłyszał o pomysle konferencji na tle map zaproponował, żeby zorganiować ją na Giełdzie Papierów Wartościowych. W ten sposób powstał produkt, który przez lata budował markę Polski za granicą. W Polsce ze względu na to, że pomysł konferencji był później zbyt często używany (początkowo miał być użyty dwa razy, pokazując dane po pierwszym kwartale i dane po całym roku), a także dlatego, że stał się elementem dyskursu politycznego, stracił swój walor marketingowy. Na świecie wciąż stanowi o marce Polski. 

Projekt nowej identyfikacji wizualnej resortu finsanów

Pomysł, nadzór i wdrożenie nowego systemu identyfikacji wizualnej dla całego resortu finansów (Ministerstwo Finansów, Służba Celna, Administracja Podatkowa, Kontrola Skarbowa). W ramach projektu opracowana została rodzina znaków, księgi znaków i system identyfikacji wizualnej dla całego resotu oraz opracowany i zrealizowany plan wdrożenia systemu. 

Pomysł, nadzór i wdrożenie nowego systemu identyfikacji wizualnej dla całego resortu finansów (Ministerstwo Finansów, Służba Celna, Administracja Podatkowa, Kontrola Skarbowa). W ramach projektu opracowana została rodzina znaków, księgi znaków i system identyfikacji wizualnej dla całego resotu oraz opracowany i zrealizowany plan wdrożenia systemu. 

Nowe logo Ministerstwa Finansów
Objazdowe smutne miasteczko - spot

#Nie oddamy Wam Kultury

Pomysł i przygotowanie akcji #NieOddamyWamKultury  - protestu artystów w obronie aktorów Teatru Polskiego we Wrocławiu. Wspólnie z dwójką przyjaciół - Aldoną Machnowską - Górą i Grzegorzem Lewandowskim - wymyśliliśmy, przygotowaliśmy i wypromowaliśmy w mediach manifestację artystów pod PKiN w Warszawie. Wpadliśmy na pomysł wypromowania akcji poprzez przygotowania filmu, w którym najbardziej znani polscy aktorzy recytują wiersz Wojciecha Młynarskiego "Objazdowe smutne miasteczko" zapraszając tym samym na manifestację. Film obejrzało ponad 800 tysięcy widzów. 

#OcalićOkoOlka

Kampania #OcalicokoOlka - pierwsza zrealizowana całkowicie społecznie. ​Pomoc w uzgodnieniu szczegółów dotyczących zaangażowania Piotra Małachowskiego, koordynacja kontaktów z mediami (zarówno Piotra Małachowskiego jak i rodziców Olka), zbudowanie osi komunikacji i ghostwriting oraz koordynacja współpracy z Kulczyk Fundation. Dzięki wyjściu z historią w odpowiednim czasie i z dobrze przygotowaną "pod media" historią udało się dotrzeć do mediów ogólnopolskich, a w konsekwencji także do mediów zagranicznych i co najważniejsze zebrać wystarczającą kwotę i ocalić oko Olka. 

Piotr Małachowski oddaje swój medal na leczenie chorego Olka
bottom of page